Παρενεργειες διατροφικη αντιμετωπιση

Τόσο ο καρκίνος όσο και η χήμειο- άκτινο θεραπεία έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση στους περισσότερους ασθενείς διαφόρων παρενεργειών με κυριότερες την ναυτία, την διάρροια, τους εμέτους, την αλλαγή στην οσμή και γεύση των φαγητών, την ανορεξία, την δυσκολία κατάποσης, την γαστρίτιδα, και τις στοματικές άφθες. Οι παρενέργειες αυξάνουν τον κίνδυνο υποσιτισμού και συντελούν στην μειωμένη ανταπόκριση στην θεραπεία.

Η Επιστημονική Ομάδα του Φοίνικα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις παρενέργειες που βιώνουν οι ασθενείς με συντηρητικές οδηγίες ή/και χρήση ειδικών σκευασμάτων.

Δείτε τις «Πρακτικές Οδηγίες Αντιμετώπισης των Παρενεργειών στον Καρκίνο» που ακολουθούν.

«Πρακτικές Οδηγίες Αντιμετώπισης των Παρενεργειών στον Καρκίνο»

1) ναυτία,
2) διάρροια,
3) εμέτους,
4) αλλαγή στην οσμή και γεύση των φαγητών,
5) ανορεξία,
6) δυσκολία κατάποσης,
7) γαστρίτιδα, και
8) στοματικές άφθες.