Χορηγοι

Η Εταιρεία χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από χορηγίες Ευρωπαικού, Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα.

Η εξασφάλιση οικονομικών πόρων αυξάνει τις δυνατότητες υποστήριξης ασθενών και υλοποίησης των κοινωνικών μας δράσεων.

Η οικονομική διαχείριση της Εταιρείας ως ΝΠΙΔ υπόκειται στην Ευρωπαική /Εθνική Νομοθεσία και τις εκάστοτε ρυθμιστικές διατάξεις.

Η στήριξη όλων, μας δίνει την δύναμη να υποστηρίζουμε, διαρκώς περισσότερους, συνανθρώπους μας που πάσχουν κι έχουν ανάγκη την συνδρομή μας.

Γίνε Χορηγός μας εδώ.

[bestwebsoft_contact_form]