Παραγοντες Κινδυνου

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην ετήσια αναφορά του επισημαίνει την επικινδυ- νότητα 113 παραγόντων για την εμφάνιση καρκίνου.

Η παχυσαρκία, το κάπνισμα , το αλκοόλ, ο τρόπος ζωής , η φυσική δραστηριότητα , τα πρόσθετα τροφίμων είναι υπεύθυνοι για πάνω από το >40% των καρκίνων παγκοσμίως.

Στην ενότητα αυτή θα ενημερώνεστε εκτενώς για τα αποτελέσματα των σπουδαιότερων ερευνών διατροφικών παραγόντων κινδύνου στον καρκίνο.