Αποκατασταση στον Καρκινο

Η διατροφική αποκατάσταση μετά τον καρκίνο εστιάζει πρωτίστως στην αποκατάσταση της μυικής μάζας του ασθενούς και διόρθωση της υποκείμενης καχεξίας. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την διόρθωση θεμάτων που άπτονται της διατροφής των ασθενών που έχουν υποστεί χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής τραχήλου, γαστροστομίας-εντεροστομίας με ζητούμενο την επαναφορά στην από του στόματος διατροφή. Αντιμετώπιση της δυσκαταποσίας, της μειωμένης εντερικής κινητικότητας, του διαρροικού συνδρόμου επί εδάφους ακτινοθεραπείας, δυσπεψίας.

Απαιτείται συνδρομή κι άλλων επαγγελματιών υγείας για την πληρέστερη αποκατάσταση μετά την θεραπεία.