ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

Οι ασθενείς που βρίσκονται σε αποθεραπεία , οι άνθρωποι που επιβίωσαν της νόσου απαιτούν ειδικό διαιτολόγιο προκειμένου να αποκατασταθεί το σωματικό τους βάρος και ιδίως η μυική τους μάζα.

Στον Φοίνικα εφαρμόζουμε ειδικό πρωτόκολλο σίτισης ασθενών για ασφαλή σίτιση και διόρθωση των κλινικών συμπτωμάτων της καρκινικής νοσηρότητας ή/και της θεραπείας.

Χρησιμοποιούμε, όπου απαιτείται, ειδικά σκευάσματα που προστατεύουν και επιταχύνουν την αποκατάσταση της θρέψης των ασθενών στην ανάρρωση. Μετράμε τακτικά την σύσταση του σώματος με εμπεδισιομετρία και τον βασικό μεταβολισμό με έμμεση θερμιδομετρία προκείμενου να είμαστε απόλυτα ακριβείς στην σίτιση των ασθενών μας.