Συνεργασιες

Η Εταιρεία συνεργάζεται με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδιωτικά και Δημόσια Θεραπευτήρια, Επιστήμονες Υγείας όλων των ειδικοτήτων προκειμένου να προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τον ασθενή.