Δρασεις

Η Εταιρεία υποστηρίζει πληθώρα κοινωνικών δράσεων.

 • Ανίχνευση ασθενών σε διατροφικό κίνδυνο.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη ογκολογικών ασθενών-ενημέρωση φροντιστών.
 • Κατάρτιση σχημάτων σίτισης από του στόματος (p.os), εντερικής και παρεντερικής διατροφής σε όλα τα στάδια της νόσου.
 • Διενέργεια μετρήσεων Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης & Έμμεσης Θερμιδομετρίας για την καταγραφή της σύστασης σώματος και τις ενεργειακές-μεταβολικές ανάγκες του ασθενούς
 • Οργάνωση Συνεδρίων- Ημερίδων –Ενημερωτικών Διαλέξεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού και της επιστημονικής κοινότητας αφενός στην Προαγωγή Υγείας εν γένει κι αφετέρου για την αξία της διατροφής στην πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου και άλλων ασθενειών.
 • Διατροφική αντιμετώπιση παρενεργειών χήμειο-άκτινο-θεραπείας (ναυτία, αδυναμία, ανορεξία, έμετος, σύνδρομο δυσαπορρόφησης).
 • Διατροφική αντιμετώπιση καρκινικής καχεξίας- διαρροϊκού συνδρόμου, υποθρεψίας. Διόρθωση διατροφικών ανεπαρκειών.
 • Οργάνωση – λειτουργία προγραμμάτων Διατροφής – Ψυχολογικής/ Ψυχιατρικής Υποστήριξης- Αποκατάστασης- Ανακουφιστικής Φροντίδας Καρκινοπαθών αυτόνομα ή/και σε συνεργασία με Συλλόγους Καρκινοπαθών, Δημόσιους ή Ιδιωτικού Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας.
 • Συνταγογράφηση ειδικών σκευασμάτων διατροφής για χρήση από του στόματος, εντερικής-παρεντερικής σίτισης.
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην διατροφή ογκολογικών ασθενών.
 • Χρηματοδότηση μετεκπαίδευσης στην ογκολογική διατροφή, επαγγελματιών υγείας, σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα – Εκπαιδευτικά Κέντρα της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής.
 • Συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ημεδαπής ή/ και Αλλοδαπής για την οργάνωση και λειτουργία Προγραμμάτων Εκπαίδευσης στην ογκολογική διατροφή.