Αποστολη Οργανωση

Η Εταιρεία ΦΟΙΝΙΚΑΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2017 και λειτουργεί ως Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Κύρια αποστολή της εταιρείας είναι η διατροφική υποστήριξη ογκολογικών ασθενών από ειδικούς επιστήμονες και η ανάληψη δράσεων ενημέρωσης –εκπαίδευσης –αρωγής ασθενών.

Η χρηματοδότηση της εταιρείας καλύπτεται από Ιδιωτικά Κεφάλαια των Μελών της και χορηγίες μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος- Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευθύμιος Γκότσης
Γραμματέας: Σταύρος Χρηστάκος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Παυλάκος Ιωάννης