Εντερικη σιτιση στον Καρκινο

Όταν η από του στόματος διατροφή δεν είναι εφικτή λόγω παθολογικής ή χειρουργικής αιτίας ο ασθενής δύναται να σιτιστεί διαμέσου ρινογαστρικού(levin), /ρινονηστιδικού σωλήνα , γαστροστομία ή νηστιδοστομία, ανάλογα με το σημείο του γαστρεντερικού σωλήνα που είναι λειτουργικό και προσπελάσιμο.

Η εντερική διατροφή μπορεί να είναι ολική ή μερική με συνχορήγηση από του στόματος (p.os) ή από φλέβα –παρεντερική διατροφή. Χρησιμοποιούνται αλεσμένα –αραιωμένα φαγητά ή σκευάσματα. Η χορήγηση γίνεται με σύριγγα 60cc που συνδέεται στο άκρο του σωλήνα ή με σάκο σίτισης. Οι σάκοι σίτισης διακρίνονται σε σάκους βαρύτητας (το περιεχόμενο εγχέεται λόγω βαρύτητας στον συνδεόμενο σωλήνα) και σε σάκους συνδεόμενους με αντλία για μεγαλύτερη ακρίβεια στην, χορηγούμενη ποσότητα και ρυθμό, διατροφή.

Υπάρχουν δεκάδες ειδικά σκευάσματα εντερικής διατροφής που χρησιμοποιούμε στην κλινική πράξη. Πολλάκις επιλέγουμε συνδυασμούς σκευασμάτων ή σκευασμάτων –τροφής για καλύτερα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούμε ειδικό σχήμα σίτισης που προκύπτει κατόπιν προσεκτικής μέτρησης των αναγκών του ασθενούς , εκτίμησης των παρενεργειών του και φυσικά της κατάστασης θρέψης του.

Η παρακολούθηση του ασθενούς πρέπει να λαμβάνει χώρα ανά 15 ημέρες και να ελέγχονται συγκεκριμένες βιοχημικές παράμετροι, να εκτιμάται η θρέψη του ασθενούς και να μετράται η μυική του μάζα με εμπεδησιομετρία.

Ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ αποτελεί μοναδική δομή, που διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας γενιάς και τεχνογνωσία για την πλήρη διατροφική υποστήριξη ογκολογικών ασθενών.