Διατροφη και Καρκινος

Η διατροφή των καρκινοπαθών αποτελεί τμήμα της θεραπείας τους. Κάθε μορφή όγκου, κάθε στάδιο με το θεραπευτικό του σχήμα απαιτεί συγκεκριμένη δίαιτα. Δίαιτα η οποία πρέπει να καλύπτει το σύνολο των θρεπτικών αναγκών του ασθενούς, να αντιμετωπίζει τις παρενέργειες, να συμβάλει στην πρόληψη της υποτροπής της νόσου και εν γένει να βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Απαιτείται ειδική μέθοδος (Πρωτόκολλο) το οποίο εφαρμόζεται στην διατροφική υποστήριξη ενός καρκινοπαθούς και διενεργούνται εξειδικευμένες μετρήσεις προκειμένου να εξατομικεύονται οι ανάγκες των ασθενών και να σιτίζονται με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

Όταν η σίτιση από του στόματος δεν είναι εφικτή επιλέγονται η Εντερική (μέσω καθετήρα) ή η Παρεντερική διατροφή (από φλέβα).

Κύριος στόχος της διατροφής στον ογκολογικό ασθενή είναι η διατήρηση του μυικού ιστού. Ο μυικός ιστός καταναλώνεται τόσο από την ίδια τη νόσο όσο και από την θεραπεία με αποτέλεσμα υποσιτισμό που οδηγεί σε καχεξία.

Κάθε διατροφική παρέμβαση πρέπει να στηρίζεται σε συστάσεις (guidelines) διεθνών οργανισμών υγείας, η υιοθέτηση άκριτων πληροφοριών από το διαδίκτυο και από μη ειδικούς επιστήμονες στην διατροφή του καρκίνου ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για το προσδόκιμο του ασθενούς.

Σημαντικό ρόλο στην ζωή μετά τον καρκίνο παίζει η διατροφική αποκατάσταση του ασθενούς με βασικό μέλημα την θρέψη του.

Ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ αποτελεί μοναδική δομή, που διαθέτει Εξοπλισμό τελευταίας γενιάς και τεχνογνωσία για την πλήρη διατροφική υποστήριξη ογκολογικών ασθενών.