Ανακουφιστικη φροντιδα

Η προσέγγιση των τελικού σταδίου ασθενών, περιλαμβάνει κατάρτιση ειδικού σχήματος θρέψης προκειμένου να μειώνεται η κλινική επίπτωση των συμπτωμάτων και να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής του ασθενούς. Δίδεται έμφαση στην αντιμετώπιση των παρενεργειών από την θεραπεία και την συννοσηρότητα καθώς και ο κατά το δυνατόν, περιορισμός της ήδη εγκατεστημένης καχεξίας. Χρησιμοποιούνται διάφορα σκευάσματα και διαφορετικοί οδοί σίτισης κατά περίπτωση.

Επιστημονικός συνεργάτης αναισθησιολόγος, εξειδικευμένος στην διαχείριση πόνου, προκαλεί, με συνδυασμό αγωγής, αναλγησία σε επίπονο καρκινικό στάδιο.

Η Ψυχολόγος της Επιστημονικής μας Ομάδας συμβάλει ενεργά στην βελτίωση της ψυχολογίας του ασθενούς και του οικογενειακού περιβάλλοντος.