Σίτιση Ασθενούς με καρκίνο του Πνεύμονα

Παρουσίαση με θέμα την σίτιση ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα,στην Πνευματική Εστία Σπάρτης, στα πλαίσια ημερίδας για τον καρκίνο του πνεύμονα. Διοργάνωση από τους συλλόγους Φίλοι ΓΝ.Σπαρτης &ΚΕΦΙ στις 27/01/2018.