Λεμφοιδημα- Διατροφικη Αποκατασταση

Η επιστημονική Ομάδα του Φοίνικα εφαρμόζει κατ΄αποκλειστικότητα ειδική λεμφική διατροφή με πλήρη υποστροφή του λεμφοιδήματος. Πρόκειται για καινοτομία με μόνιμα αποτελέσματα (υπό την προϋπόθεση διατήρησης της λεμφικής διατροφής από τον ασθενή).

Διατηρούμε πλούσιο φωτογραφικό υλικό πριν και μετά των λεμφοιδηματικών άκρων. Δεν απαιτείται πλέον εφαρμογή ελαστικού γαντιού από την 1η ημέρα εφαρμογής της σίτισης. Αρχικά μετράται με εμπεδησιομετρία ο όγκος της λέμφου που έχει παγιδευτεί στο άκρο, εν συνεχεία εφαρμόζεται ειδική λεμφική σίτιση ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες του κάθε ασθενούς τέλος διενεργείται τακτική μηνιαία παρακολούθηση. Ο ρυθμός κάθαρσης του άκρου είναι 200ml/μηνιαίως. (δηλαδή αν μετρηθεί στην αρχή ότι ο όγκος της λέμφου είναι 1600ml χρειάζονται 8 μήνες για την πλήρη αποκατάσταση του άκρου ή του σκέλους).

Η χειρουργική εκτομή των επιχώριων λεμφαδένων εμποδίζει την κίνηση της λέμφου προς τον μείζονα και ελάσσονα θωρακικό πόρο (βρίσκονται αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, στην βάση του λαιμού) για να παροχετευθεί στο φλεβικό σύστημα. Με συνέπεια την σταδιακή συσσώρευση της λέμφου στα «τυφλά» λεμφαγγεία, δίνοντας στο άκρο ή σκέλος χαρακτηριστική οιδηματική ζυμώδη υφή, η οποία όταν πιέζεται στην επιφάνεια του δέρματος παραμένει το εντύπωμα από το δάχτυλο. Φτάνει δε σε διπλάσιο ή και τριπλάσιο μέγεθος σε σχέση με το αντίστοιχο άκρο ή σκέλος. Πιο απλά πρόκειται για δίκτυο σωλήνων που ΜΟΝΟ γεμίζουν χωρίς να μπορούν να αδειάσουν γι’ αυτό πρήζονται.

Σε κυτταρικό επίπεδο, οφείλεται στην εισαγωγή των λιπαρών οξέων με >12 [ άτομα άνθρακα C] της διατροφής, από το έντερο στα λεμφαγγεία και εν συνεχεία στην φλεβική κυκλοφορία για να καταλήξει στο ήπαρ. Τα λιπαρά οξέα παραμένουν εγκλωβισμένα στα λεμφαγγεία αφού αδυνατούν να περάσουν προς τις φλέβες μέσω του θωρακικού πόρου. Αντίθετα λιπαρά οξέα με <12 άτομα άνθρακα περνούν απευθείας στην φλεβική κυκλοφορία χωρίς να φορτίζουν το λεμφικό σύστημα. Ακριβώς αυτό αποτελεί και τον πυρήνα της διατροφικής προσέγγισης της λεμφικής διατροφής που εφαρμόζει κατ΄ αποκλειστικότητα ο Φοίνικας.

Επιλέγοντας δίαιτα με τρόφιμα που τα λιπαρά τους οξέα περνούν απευθείας στην φλεβική κυκλοφορία το σκέλος σταματά να πρήζεται και με ρυθμό 200ml/μήνα, τα μακροφάγα αμυντικά κύτταρα «τρώνε» την εγκλωβισμένη λέμφο κι έτσι ξεπρήζεται το άκρο.