ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η διατροφική υποστήριξη του Ογκολογικού Ασθενούς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής του καρκίνου.

Όλοι οι ασθενείς από την διάγνωση, κατά τη θεραπεία, και μετά τον καρκίνο πρέπει να αξιολογούνται και να τυγχάνουν ειδικής διατροφής η οποία θα λαμβάνει υπ’ όψη την εντόπιση του όγκου, το στάδιο, την θρέψη του ασθενούς (ύπαρξη καχεξίας), τις παρενέργειες από την χημειο-ακτινο θεραπεία, προϋπάρχοντα νοσήματα και διατροφικές προτιμήσεις του ασθενούς.

Η Επιστημονική μας Ομάδα εφαρμόζει Ειδικό Πρωτόκολλο Διατροφής στους Ογκολογικούς Ασθενείς. Χρησιμοποιούνται μηχανήματα τελευταίας γενιάς για την Αξιολόγηση της θρέψης (μέτρηση σύστασης σώματος) και την μέτρηση του Μεταβολισμού των ασθενών έτσι ώστε να γνωρίζουμε τις θερμιδικές ανάγκες και να σιτίζουμε απολύτως εξατομικευμένα τους πάσχοντες.

Μέσω της διατροφικής παρέμβασης επιδιώκεται η αποκατάσταση του ιδανικού βάρους του ασθενούς , η αποκατάσταση του μυικού ιστού (διόρθωση καχεξίας) , η αντιμετώπιση των παρενεργειών που συχνά εμφανίζονται συνεπεία της νόσου η/και της θεραπείας. Με κύριο στόχο την βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος και την καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Επιλέγεται κατά περίπτωση ο ιδανικότερος τρόπος σίτισης , με τους κατάλληλους συνδυασμούς τροφίμων, στις απαιτούμενες ποσότητες για τον κάθε ασθενή εξατομικευμένα.

Υποστηρίζονται πλήρως ασθενείς με Εντερική/Παρεντερική σίτιση, Σκευάσματα Διατροφής.

Παρακολούθηση κι επανεκτίμηση των ασθενών σε τακτική βάση.