Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Φοίνικα.

Ο Φοίνικας δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2017 υπό την Νοµική μορφή, Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (Μ.Κ.Ο.) .

Αποστολή του Φοίνικα, στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος, είναι η άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική φροντίδα σε ογκολογικούς ασθενείς.

Σκοπός της εταιρείας είναι η διαιτολογική υποστήριξη ογκολογικών ασθενών με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των, μέσω δράσεων-υπηρεσιών Πρόληψης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης και Αποκατάστασης.

Εφαρμόζεται ειδικό επιστημονικό πρωτόκολλο διατροφικής υποστήριξης και διενεργούνται εξειδικευμένες μετρήσεις με Νοσοκομειακού επιπέδου εξοπλισμό.

Υποστηρίζονται σε εθελοντική βάση, όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς , σε όλα τα στάδια της νόσου στην έδρα της εταιρείας ή κατ’ οίκον, για ασθενείς που αδυνατούν να μετακινηθούν.

Η Εταιρεία συνεργάζεται με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδιωτικά και Δημόσια Θεραπευτήρια, Επιστήμονες Υγείας, Συλλόγους Ασθενών όλων των ειδικοτήτων προκειμένου να προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τον ασθενή.

Η επιστημονική μας ομάδα συμμετέχει και διοργανώνει Ενημερωτικές Διαλέξεις-Συνέδρια, αρθρογραφεί και εκπαιδεύει Επιστήμονες στην Ογκολογική Διατροφή.

Επιμένουμε στην υιοθέτηση μόνο Επιστημονικά Αποδεδειγμένων Διατροφικών Συστάσεων από Παγκόσμιους ή Εθνικούς Οργανισμούς Υγείας όπως το World Cancer Research Fund, International Agency for Research on Cancer/WHO, Societe Francophone Nutrition Clinique et Metabolisme, US.National Institute for Cancer, European Society for Enteral and Parenteral Nutrition, Academy of Nutrition and Dietetics,UK.

Αγαπούμε και σεβόμαστε τους ασθενείς μας, είμαστε δίπλα τους συνεχώς.
Μαζί μας φοιΝΙΚΑΣ!